نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 28 شهریور 1400
روز قبل
 • 00:30

  ایجاد فضایی جذاب برای اوقات شبانگاهی شنوندگان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 02:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 02:30

  پخش ترانه های درخواستی شنوندگان شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

 • 03:00

  آن 13 از عالم به در پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:15

  طنز اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:55

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:00

  فرهنك كتاب و كتابخوانی آقای شهاب شهرزاد(كارشناس ادبی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:15

  حسن نیت حجت الاسلام هاشمی نژاد(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:40

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:45

  برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:26، موذن: استاد محمدكاظم محمد زاده پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 05:45

  روز شمار وقایع محرم و صفر سال 61 هجری قمری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 06:05

  ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:35

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 07:10

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:15

  تحلیل و تفسیر خبر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:40

  بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:00

  بررسی موضوعات خانوادگی- افراد متوقع و طلبكار خانم دكتر سارا هاشمی(روان شناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:00

  روز شمار وقایع محرم و صفر سال 61 هجری قمری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:15

  بسته كوتاه رادیویی(psa) پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:20

  اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 11:15

  رهاورد مجله ای رادیویی با موضوع علمی است كه در صفحات آن نكات شنیدنی علمی یا پزشكی، مانند نانو و فضای مجازی، دانش بنیان، پزشكی و تغذیه مطرح می شود. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:40

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:45

  این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز به اطلاع افكار عمومی برساند پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:35

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:40

  اذان: 12:58، موذن: آقای حسینعلی شریف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:25

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:30

  شهادت آیت ا... مدنی- پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:45

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:55

  معرفی نام آوران ایران زمین و استادان حوزه های علمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:55

  شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:00

  معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:40

  این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كند و نیز با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادیه كند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 17:10

  روز شمار وقایع محرم و صفر سال 61 هجری قمری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:30

  فصل نهم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: خوانندگی داوران: آقایان مصطفی راغب، دكتر محمدرضا چراغعلی، قاسم افشار، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:00

  بررسی خبرهای ورزشی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:35

  مستند روایی شهادت شیخ محمد خیابانی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:55

  بیانات رهبری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 19:05

  عجیب ترین پیامی كه توی فضای مجازی و گروه های خانوادگی دیدین چی بوده؟ اذان: 19:24، موذن: استاد عباس امام جمعه پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:50

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:55

  شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:35

  برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:45

  معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 22:05

  كتاب و كتابخوانی آقای شهاب شهرزاد(كارشناس كتابخوانی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:20

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:30

  آن 13 از عالم به در پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:45

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:55

  جینگل پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 23:05

  بررسی موسیقی اصیل ایرانی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+