نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 30 بهمن 1398
روز قبل
 • 03:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:30

  حكایتها و قول و غزلهایی از ادبیات فارسی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:45

  طنز فرهنگی و اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 05:00

  برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:24، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 06:05

  ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:35

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 07:10

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:15

  تحلیل و تفسیر خبر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:40

  بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:00

  پوكی استخوان آقای دكتر افشین طاهری اعظم(فوق تخصص ارتوپد)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:00

  زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:10

  بسته كوتاه رادیویی(psa) پیامك: 9830000900+- تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:20

  آشفته بازار خودرو- دریافت پول اجباری از والدین بابت دادن كارنامه پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 11:15

  ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:30

  تلاش صنایع هوایی برای استفاده از انرژی های سبز- علل بیماری آسم آقای سیامك اشك ریز(محقق) و آقای دكتر سمراد محرابی(فوق تخصص بیماری های ریوی و مجاری تنفسی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:55

  برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 12:18، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:40

  بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی در هفته ای كه گذشت. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:20

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:30

  پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:45

  آرم استیشن پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:25

  اصول انتخاباتی مجلس(psa) آقای دكتر مهدی دربانی(دكترای روانشناسی اجتماعی)، پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:55

  پرومو پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:00

  معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:40

  ماجرای مسمومیت پرندگان در بجنورد آقای دكتر احمدی(مدیر كل دامپزشكی استان خراسان شمالی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 17:10

  بهترین انتخاب شما- اذان: 18:08، موذن: استاد كریم منصوری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:55

  بیانات رهبری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 19:05

  بررسی خبرهای ورزشی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:50

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:55

  شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:00

  فصل هفتم با موضوع: خوانندگی، ترانه سرایی و آهنگسازی داوران: آقایان: علیرضا افتخاری، محمدرضا چراغعلی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:30

  ویژه برنامه انتخابات- نظارت و تقنین مجلس پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:55

  شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:45

  مرگ پروانه ها پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 22:05

  ویژه جشنواره موسیقی فجر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 23:05

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:10

  ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+