نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 07 بهمن 1399
روز قبل
 • 02:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 02:30

  پخش ترانه های درخواستی شنوندگان شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

 • 03:00

  مرز پر گوهر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:15

  طنز فرهنگی و اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:00

  حكایتها و قول و غزلهایی از ادبیات فارسی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:15

  فرهنگ كتاب و كتابخوانی شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:30

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:35

  آداب همنشینی حجت الاسلام دكتر رفیعی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 05:00

  برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 05:42، موذن: اقای حسینعلی شریف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 06:05

  ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:35

  آیتم روز شمار انقلاب- برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 07:10

  آیتم روز شمار انقلاب- برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:15

  تحلیل و تفسیر خبر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:40

  بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:00

  بررسی موضوعات خانوادگی- تله های علاقه مندی برای ازدواج خانم دكتر سارا هاشمی(روان شناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:00

  زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:10

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:15

  بسته كوتاه رادیویی(psa) پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:20

  اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تأثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 11:15

  رهاورد مجله ای رادیویی با موضوع علمی است كه در صفحات آن نكات شنیدنی علمی یا پزشكی، مانند نانو و فضای مجازی، دانش بنیان، پزشكی و تغذیه مطرح می شود. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:40

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:55

  اذان: 12:17، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:40

  ویژه روز جهانی گمرك- این برنامه تلاش دارد تا با كمك گرفتن از قالب میزگرد موضوعات مختلف را با حضور صاحبنظران به بحث بگذارد و نظرهای موافق و مخالف را در خصوص موضوع های روز به اطلاع افكار عمومی برساند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:30

  پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:45

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:25

  پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:55

  شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:00

  معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویدادهای روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:40

  این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كند و نیز با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادیه كند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 17:10

  تعامل- اذان: 17:45، موذن: استاد عباس سلیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:55

  بیانات رهبری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 19:05

  بررسی خبرهای ورزشی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:45

  معرفی نام آوران ایران زمین كه به یادكرد معاصران می پردازد و استادان حوزه های علمی را معرفی می كند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:50

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:00

  فصل نهم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع نقالی و قصه گویی داوران: مسعود روشن پژوه، دكتر محمد نظری و خانم فاطمه آل عباس، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:30

  طنز اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:40

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:55

  شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:35

  برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:45

  معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 22:05

  فرهنك كتاب و كتابخوانی آقای شهاب شهرزاد(كارشناس ادبی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:20

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:30

  مرز پر گوهر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:45

  نقد طنز گونه عملكردها، شخصیت ها و سیاست گذاران دوره پهلوی. در این برنامه از مجلات طنز و فكاهی دوره قبل از انقلاب بهره گرفته شده است كه ویژه چهلمین سالگرد انقلاب می باشد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 23:05

  تقویت وحدت بین پارسی زبانان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+