نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 02:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 02:30

  گلچین ویژه برنامه گروه صبح جمعه با شما در نوروز98 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:30

  طنز فرهنگی و اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 03:45

  برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:00

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

 • 04:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 04:30

  برنامه اذانگاهی صبح- اذان: 04:45، موذن: مرحوم محمد غفاری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 05:30

  تكریم انسان از طرف خداوند حجت الاسلام ماندگاری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 05:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:05

  ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:35

  پرداختن به نشانه های خداوند مثل باد، درخت، كوه، رعد و برق، خلقت انسان، زلزله و .......... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:15

  پخش ترانه ها و متن های نوروزی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:45

  ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:30

  روز ملی شدن صنعت نفت و بررسی وضعیت صنعت نفت پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:00

  طرح كاهش تلفات جاده ای پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:20

  ارتباط با اردوهای راهیان نور- ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:30

  ویژه برنامه گروه صبح جمعه با شما در نوروز 98 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:00

  برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 12:12، موذن: اقای جواد رفیعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:00

  ارتباط با اردوهای راهیان نور- ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:30

  پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:30

  ارتباط با اردوهای راهیان نور- ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی شنوندگان شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

 • 15:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مرور مهمترین اتفاقات پیرامون حوزه های مختلف اقتصادی كشور درسال 97 بررسی وضعیت نفت و گاز در كشور چپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:00

  معرفی روستاهای ناشناخته و زیبا در ایران برای گردشگری در نوروز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:30

  بررسی تحولات حوزه های داخلی و بین المللی در سال 97 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:00

  ولادت امام علی (ع) و روز پدر- آغاز اعتكاف- پدران عزیز انتظار داشتین چی هدیه بگیرید و چی هدیه گرفتید؟ اذان: 18:34، موذن: مرحوم محمد آقاتی هادی حمید(خواننده) و گزارشگر(از خراسان) و جاذبه های خراسان، آیتم طنز(مش مسلم امیراكبری) و گردشگری آسان(آقایان: خاكسار و تقی زاده انصاری)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:00

  مسابقه یك دو صدا با رویكرد طنز و با موضوع عید نوروز و گردشگری. در هر برنامه 3 شركت كننده حضور داشته و در بخش های لطیفه خوانی، اجرای برپاخند و شعر طنز رقابت می كنند. داوران: سعید بیابانكی، جواد انصافی، امیرپارسی، عباس محبی، مرضیه صدرایی و شهره لرستانی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:45

  ارتباط با اردوهای راهیان نور- ارتباط و تعامل با شنوندگان و مخاطبان در فضای مجازی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:35

  برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:45

  فرهنگ كتاب و كتاب خوانی شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 22:05

  گزیده ای از برنامه طنز كوی نشاط با موضوع عید نوروز و گردشگری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:30

  تعطیلات خانوادگی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:00

  ویژه برنامه سال تحویل سال 1398 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+