نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 20 مرداد 1399
روز قبل
 • 05:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 06:35

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 07:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 07:10

  برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:15

  تحلیل و تفسیر خبر پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 08:40

  بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:00

  ازدواج مجدد در سالمندی خانم دكتر شهربانو جالبی(روان شناس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 09:45

  ولادت امام موسی كاظم (ع) و صحبت هایی درباره حرم آن حضرت و حقیقت حرم ایشان آقای حسن پلارك(رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:00

  زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:10

  بسته كوتاه رادیویی(psa) پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 10:20

  كلاهبرداری از سیم كارت های گمشده و بدون هویت- و وام ودیعه برای مستأجران پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 11:15

  آموزش مهارت به دانش آموزان در مدارس پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:40

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 11:45

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:35

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 12:40

  برنامه اذانگاهی ظهر- بررسی صفات مومنان- اذان: 13:10، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:25

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:30

  پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:45

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

 • 15:25

  پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ پیامك: 9830000900+، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:55

  شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:00

  معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 16:40

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 17:10

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:15

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 17:30

  فصل هشتم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع گویندگی و اجراء: خوانش متن، شعر و حكایت داوران: آقایان: بهروز تشكر و مسعود اسكویی و خانم ها: فاطمه آل عباس و فاطمه نیرومند، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:00

  بررسی خبرهای ورزشی روز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:45

  بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های هر شهری از زبان افرادی كه در آن شهر یا روستا زندگی می كنند در حوزه های مختلف پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 18:55

  بیانات رهبری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 19:05

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:10

  اذان: 20:19، موذن: استاد هاشم روغنی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:50

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:55

  شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:35

  برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 21:45

  معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 22:05

  بررسی مسائل روستا پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:30

  كرونا پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 22:45

  جینگل پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 23:05

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 23:55

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+