نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 02:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) اذان صبح: 04:31 موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

 • 06:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

 • 10:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) اذان ظهر: 12:09 موذن: شیخ محمد حسین ابوزید www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

 • 14:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

 • 18:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) اذان مغرب: 18:41 موذن: استاد حسین صبحدل www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

 • 22:00

  خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز) www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+