نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 02:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 02:05

 • 02:30

  سوره اسراء آیات 1-25

 • 03:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 03:05

  اذان صبح به افق تهران: 04:31 موذن: استاد شریف

 • 05:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 05:05

  از حرم مطهر رضوی جزء 7

 • 06:00

  تیك تاك، زنگ راس ساعت و فراز تلاوت، اعلام گوینده، سرود جمهوری اسلامی، دعای شروع قرآن

 • 06:05

  تلاوت سوره یس

 • 06:25

 • 06:35

 • 06:50

  سوره های زمر آیات 22-31 و تین

 • 07:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 07:05

  درس هایی از قرآن

 • 07:45

  سوره اسراء آیات 9-20

 • 08:00

 • 08:15

 • 08:20

 • 08:30

  سوره های قیامه و علق آیات 1-8

 • 09:00

  تیك تاك، فراز تلاوت، اعلام گوینده، آتنونس برنامه ها

 • 09:05

  كارگاه حفظ

 • 09:25

  در اختیار پخش

 • 09:30

  سوره های مائده آیات 82-آخر و انعام آیات 1-110 جزء 7

 • 10:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 10:05

 • 11:35

  اذان ظهر به افق تهران: 12:09 موذن: استاد سعیدیان

 • 12:25

  در اختیار پخش

 • 12:30

  ستاره ها

 • 12:55

 • 13:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 13:05

  سوره های مائده آیات 82-آخر و انعام آیات 1-110 جزء 7

 • 14:00

 • 14:20

  در اختیار پخش

 • 14:25

 • 14:40

  سوره قیامه

 • 15:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 15:05

 • 15:25

 • 15:30

 • 16:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 16:05

 • 16:50

 • 17:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 17:05

  آرمان(زنده)

 • 17:35

 • 17:45

  اذان مغرب به افق تهران: 18:41 موذن : استاد منصوری

 • 19:15

 • 19:20

 • 19:25

 • 19:30

  سوره های مائده آیات 82-آخر و انعام آیات 1-110 جزء 7

 • 20:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده + صلوات خاصه امام رضا(ع)

 • 20:05

  سوره رعد آیات 8-16 تلاوت اساتید پیشكسوت

 • 20:20

 • 20:50

  نغمات

 • 20:55

 • 21:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 21:05

  نمایه ها

 • 21:55

 • 22:00

  تیك تاك، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 22:05

 • 22:25

 • 22:30

 • 22:40

  پخش

 • 22:45

  شرح و تفسیر دعا

 • 23:15

  سوره اسراء آیات 7-30

 • 23:55