نمایش تقویم

روز بعد
جمعه 30 شهریور 1397
روز قبل
 • 05:45

  ترتیل سوره شعراء آیات 84-111 به همراه ترجمه

 • 05:55

 • 06:00

  ترتیل سوره یاسین جزء 22

 • 06:20

  كارشناس: دكتر نیكنام

 • 06:35

 • 06:40

  سوره جاثیه آیات 12-آخر

 • 06:55

 • 07:10

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:15

 • 08:20

  سوره های ق آیات 1-16 و رحمن آیات 1-17

 • 08:50

 • 09:00

  سوره بقره آیات 21-29

 • 09:15

 • 10:00

  سوره غافر آیات 1-20

 • 10:20

 • 10:25

  سوره مزمل

 • 10:35

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:40

 • 11:45

 • 11:55

 • 12:00

  ترتیل سوره های اسراء آیات 99-آخر و كهف آیات 1-74 نیم جزء 2 از جزء 15 قرآن كریم

 • 12:20

 • 12:25

  ترتیل سوره شعراء آیات 84-111 به همراه آموزش مفاهیم

 • 12:35

  اذان ظهر: 12:57 موذن: استاد غفاری

 • 13:20

  تلاوت ترتیل سوره نباء

 • 13:25

  سوره های حشر آیات 18-آخر، حمد و بقره آیات 1-5

 • 14:00

  خبر سراسری

 • 14:25

 • 15:35

  ترتیل سوره شعراء آیات 84-111 به همراه آموزش

 • 15:45

 • 16:00

 • 16:15

 • 17:25

 • 18:05

 • 18:50

 • 19:10

  اذان مغرب: 19:21 موذن: استاد سادات فاطمی

 • 19:40

  ترتیل سوره شعراء آیات 84-111 به همراه آموزش تجوید

 • 19:50

 • 19:55

 • 20:00

 • 21:00

  ترتیل سوره مباركه ملك

 • 21:10

 • 22:00

  ترتیل سوره واقعه

 • 22:10

 • 22:45

 • 22:55

 • 23:05

 • 23:55