نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 03:00

  سوره های لقمان آیات 29-آخر و سجده آیات 1-22

 • 03:35

  سوره اعراف آیات 42-71

 • 03:50

  اذان صبح: 04:45 موذن: استاد موذن زاده

 • 05:10

  سوره های فصلت آیات 30-آخر و شوری آیات 1-15

 • 05:55

 • 06:00

  ترتیل سوره یاسین جزء 22

 • 06:20

  كارشناس: دكتر نیكنام

 • 06:35

 • 06:40

  سوره ملك آیات 15-آخر

 • 06:55

 • 07:00

 • 07:05

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:15

 • 08:20

  سوره انعام آیات 94-107

 • 08:50

 • 09:00

  سوره های نباء آیات 31-آخر، نازعات آیات 27-آخر و بلد آیات 1-18

 • 09:30

 • 10:00

  سوره فصلت آیات 30-46

 • 10:35

 • 10:40

  سوره فرقان آیات 58-66

 • 10:55

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:30

 • 11:35

 • 11:55

  اذان ظهر: 12:12 موذن: استاد امام جمعه

 • 12:30

 • 12:35

  ترتیل سوره اسراء آیات 1-98 نیم جزء 1 از جزء 15

 • 13:05

 • 13:20

 • 13:25

 • 13:30

 • 14:00

 • 14:10

  سوره قصص آیات 61-82

 • 14:30

 • 14:55

 • 15:00

  سوره ابراهیم آیات 23-آخر

 • 16:00

 • 16:15

 • 20:50

 • 21:00