نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 30 بهمن 1398
روز قبل
 • 05:55

 • 06:00

  بسته صبحگاهی شامل: اعلام ساعت 06:00 بامداد، سرود جمهوری اسلامی ایران، دعای شروع قرآن، تلاوت مجلسی سوره حمد با صدای قاریان مصری، تواشیح و توسل به معصومین (ع)، ابتهال و مناجات با خدا، متن نیایشی صبحگاهی

 • 06:10

 • 06:30

 • 06:45

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:15

 • 08:20

 • 08:25

  سور بقره آیات 238-252، طارق و شرح

 • 08:55

 • 09:00

 • 09:45

  سوره لقمان آیات 1-11

 • 09:55

 • 10:00

  پیام آوران وحی

 • 10:10

 • 10:20

 • 10:30

 • 10:35

  سور زمر آیات 61-70 و كوثر

 • 10:50

 • 10:55

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:30

  سوره مومنون آیات 1-18

 • 11:40

 • 11:45

 • 12:00

  اذان ظهر به افق تهران: 12:18 موذن: مرحوم استاد غفاری

 • 12:35

  سوره انعام آیات 141-آخر

 • 12:50

 • 13:15

  سوره انبیاء آیات 101-107

 • 13:30

 • 13:35

 • 13:40

 • 13:45

 • 13:50

 • 13:55

 • 14:00

 • 14:15

 • 14:20

  سوره لقمان آیات 12-22

 • 14:35

 • 14:45

 • 14:55

 • 15:00

 • 15:25

  پیام آوران وحی

 • 15:35

 • 15:45

  سور بینه و زلزال

 • 15:55

 • 16:00

 • 16:15

 • 17:00

 • 17:05

  سوره احزاب آیات 21-27، 39-48 و 72-آخر

 • 17:25

 • 17:45

 • 17:50

  اذان مغرب: 18:08 موذن: استاد سادات فاطمی

 • 18:20

  سوره انعام آیات 141-آخر

 • 18:35

 • 18:45

  سوره ابراهیم آیات 23-27

 • 18:55

 • 19:00

 • 19:45

 • 19:50

 • 20:05

 • 20:15

  سوره مومنون آیات 12-16

 • 20:20

 • 20:45

 • 20:50

  سوره احزاب آیات 38-47

 • 21:00

 • 21:25

  سور آل عمران آیات 31-45 و كوثر

 • 21:50

 • 21:55

 • 22:00

  بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • 22:25

 • 23:00

  سور یونس آیات 99-آخر و هود آیات 1-4

 • 23:50

 • 23:55