نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 04 مهر 1396
روز قبل
 • 03:00

  سوره واقعه آیات 1-74

 • 03:20

  سوره نساء آیات 58-77

 • 03:45

  ویژه اذان صبح اذان صبح: 04:32 موذن: استاد رضائیان

 • 04:55

  ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه ترجمه

 • 05:05

  سوره های حشر آیات 11-آخر، ممتحنه و صف

 • 05:55

 • 06:00

  ترتیل سوره یاسین جزء 22

 • 06:20

  كارشناس: دكتر نیكنام

 • 06:30

 • 06:45

  مجله صبحگاهی رادیو قرآن

 • 08:00

 • 08:10

 • 08:15

  سوره احزاب آیات 21-34

 • 08:45

  بررسی آیات مهم قرآن كریم كارشناس: استاد كریم دولتی

 • 08:55

 • 09:00

  سوره اسراء آیات 23-38

 • 09:15

 • 10:00

  سوره مائده آیات 4-13

 • 10:20

  سوره یونس (ع) آیات 31-53

 • 10:40

 • 10:45

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:35

  اذان ظهر: 11:56 موذن: آقای خاكی

 • 12:15

  ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه مفاهیم

 • 12:25

  سوره واقعه آیات 1-65

 • 12:45

 • 12:55

 • 13:00

  ترتیل سوره بقره آیات 203-252 نیم جزء دوم از جزء 2

 • 13:30

 • 13:35

 • 14:30

 • 14:32

 • 14:40

 • 14:55

 • 15:00

  سوره شوری آیات 13-31

 • 15:30

 • 15:35

  ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه آموزش روخوانی كارشناس: استاد اخوان اقدم

 • 15:45

 • 16:00

 • 16:15

  سوره انفال آیات 1-28

 • 17:00

  ترتیل سوره مباركه نوح(ع)

 • 17:05

 • 17:15

  ترتیل سوره آل عمران آیات 71-77 به همراه آموزش نكات تجویدی كارشناس: استاد سید محسن موسوی بلده

 • 17:25

 • 18:00

  اذان: 18:13 موذن: استاد محمدپور

 • 18:35

 • 19:00

  سوره های زخرف آیات 67-آخر و دخان آیات 1-12

 • 19:30

 • 19:55

 • 20:00

  سوره نساء آیات 74-80

 • 20:15

 • 20:30

 • 20:50

 • 20:55

 • 21:00

  ترتیل سوره ملك جزء 27

 • 21:10

 • 22:00

  ترتیل سوره واقعه جزء 27

 • 22:11

  بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

 • 22:45

 • 22:50

 • 23:00

 • 23:05

  سوره های نور آیات 34-38 و قدر

 • 23:30

 • 23:55