نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 01:00

 • 03:00

  سوره نساء آیات 148-آخر

 • 03:30

  سوره های قصص آیات 5-28، حاقه آیات 1-24 و قدر

 • 04:30

  اذان صبح: 05:17 موذن: استاد رضیعی

 • 05:40

  ترتیل سوره سباء آیات 15-22 به همراه ترجمه

 • 05:50

  سوره فرقان آیات 56-63

 • 05:55

 • 06:00

  ترتیل سوره یاسین جزء 22

 • 06:20

  كارشناس: دكتر نیكنام

 • 06:35

 • 06:40

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:15

 • 08:20

  سوره های یوسف آیات 101-آخر و رعد آیات 1-4

 • 08:45

 • 09:00

  سوره نمل آیات 15-35

 • 09:15

 • 10:00

 • 10:10

 • 10:25

 • 10:30

 • 10:45

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:35

  اذان ظهر: 11:50 موذن: استاد آقاتی

 • 12:10

  ترتیل سوره نباء

 • 12:15

 • 12:20

  ترتیل سوره سباء آیات 15-22 به همراه آموزش مفاهیم

 • 12:30

  سوره نحل آیات 51-آخر نیم جزء 2 از جزء 14 قرآن كریم

 • 13:00

 • 13:10

 • 13:15

 • 14:00

 • 14:15

 • 14:20

 • 14:35

 • 14:40

 • 14:55

 • 15:00

 • 15:05

  ترتیل سوره سباء آیات 15-22 به همراه آموزش روخوانی

 • 15:15

 • 16:00

 • 16:15

 • 17:00

  اذان مغرب: 17:15 موذن: استاد طنطاوی

 • 17:35

  تلاوت ترتیل سوره سباء آیات 15-22 به همراه آموزش تجوید

 • 17:45

 • 18:15

  سوره مریم آیات 61-87

 • 18:30

 • 18:45

  سوره رحمن آیات 46-آخر

 • 19:00

 • 19:30

  سوره بقره آیات 106-134

 • 19:55

 • 20:30

 • 20:35

 • 20:45

 • 22:00

  ترتیل سوره واقعه جزء 27

 • 22:11

 • 22:45

 • 22:55

 • 23:05

  سوره غافر آیات 39-68

 • 23:55