نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 13 تیر 1401
روز قبل
 • 03:44

  اذان صبح به افق تهران: 04:08 موذن: استاد امام جمعه برنامه زنده اذانگاهی صبح رادیو قرآن

 • 04:34

  سوره طه آیات 1-82 حزب 3 از جزء 16 قرآن كریم

 • 05:14

  ترتیل و ترجمه

 • 05:24

  سوره انعام آیات 59-73

 • 05:55

 • 06:00

 • 06:01

  دعای شروع قرآن

 • 06:03

  تلاوت سوره یس

 • 06:23

 • 06:38

  اعلام برنامه

 • 06:40

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:20

 • 08:30

  اعلام گوینده

 • 08:31

  سوره های تحریم و شمس آیات 1-8

 • 08:57

 • 09:00

  زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 09:01

  موضوع: نماز

 • 09:26

 • 09:51

 • 10:00

 • 10:01

  موضوع: تربیت فرزند

 • 10:51

 • 11:00

 • 11:15

  اعلام برنامه

 • 11:16

 • 11:31

 • 11:32

 • 11:37

  سوره توبه آیات 111-118

 • 11:50

 • 12:00

 • 12:01

 • 12:50

 • 12:54

  اذان ظهر به افق تهران: 13:09: استاد سعیدیان

 • 13:29

  اعلام گوینده

 • 13:30

  سوره طه آیات 1-82 حزب 3 از جزء 16 قرآن كریم

 • 13:50

 • 13:55

 • 14:00

 • 14:20

  اعلام گوینده

 • 14:21

 • 15:00

  زنگ راس ساعت، فراز تلاوت و اعلام گوینده

 • 15:01

 • 15:21

 • 15:26

 • 16:00

 • 16:01

 • 17:30

  سوره تغابن

 • 17:45

 • 17:55

 • 18:00

 • 18:51

 • 19:00

 • 19:01

  با فرمایشات مرحوم حضرت آیت الله مهدوی كنی(ره)

 • 19:26

  سوره روم آیات 30-54

 • 20:00

 • 20:05

 • 20:15

 • 20:25

  اذان مغرب به افق تهران: 20:45 موذن: استاد طنطاوی + نماز دهه اول ذی الحجه

 • 21:00

 • 21:01

 • 21:51

  سوره ق آیات 6-18

 • 22:00

 • 22:01

 • 22:26

 • 22:30

 • 22:45

  سوره حدید آیات 1-15

 • 23:00

 • 23:01

  سوره فاطر آیات 1-24

 • 23:55