نمایش تقویم

روز بعد
جمعه 30 شهریور 1397
روز قبل
 • 04:00

  نشست های ادبی- نشست شنبه های انقلاب كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 05:00

  اذان صبح: 05:27، موذن: مرحوم استاد حسین صبحدل حسین اخوان(كارشناس)

 • 05:40

  معرفی مساجد- مسجد سردار قزوین محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 05:50

  خوانش آثار خواجوی كرمانی استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین

 • 06:00

  آغاز پخش برنامه های شبكه رادیویی فرهنگ پخش سرود جمهوری اسلامی

 • 06:15

  آداب و رسوم شهرهای مختلف ایران كاری از گروه فرهنگ و جامعه

 • 06:30

  اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

 • 07:00

  اخبار كوتاه

 • 07:10

  اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

 • 07:55

  طرح 1452، آموزش حفظ قرآن كریم

 • 08:00

  مشروح اخبار ساعت 8

 • 08:30

  فرهنگ عامه حسن بیگی(كارشناس فرهنگ عامه)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه

 • 09:55

  گفتگو گزارش

 • 10:00

  آینده پژوهی در حوزه علوم گوناگون كاری از گروه فرهنگ و جامعه

 • 10:30

  سنت ها و فرهنگ ها در محرم كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 12:00

  موسیقی های فاخر ایرانی كاری از گروه تولید و تامین

 • 12:10

  گفتگو گزارش

 • 12:15

  كارگاه داستان، نقش زاویه دیدها و روشهای انتقال اطلاعات در داستان- خوانش بخشی از یك داستان ابوالفضل درخشنده(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

 • 12:45

  اذان ظهر: 12:57 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

 • 13:15

  بررسی علوم گوناگون- علوم دینی و معارفی حجت الاسلام پویا(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 13:30

  بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات سعید اسلام زاده، علی جعفری(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

 • 14:00

  مشروح اخبار ساعت 14

 • 14:30

  تعلیم و تربیت كودكان كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 15:15

  شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

 • 15:30

  شرحی بر دعای 26 صحیفه سجادیه غلامی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

 • 16:00

  ضرورت آشنایی با ردیف های آوازی خوانندگان مذهبی محمدهاشم احمدوند و خانم آسیه فندرسكی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین برنامه

 • 17:00

  معرفی كتاب های تازه منتشر شده و مرجع در حوزه هنرهای هفتگانه امین خرمی، آسیابانی و یاشار اطاعتی(كارشناسان)- كاری از گروه كتاب

 • 17:25

  گفتگو و گزارش

 • 17:30

  مسابقه- ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی علی فروغی نیا(كارشناس)

 • 18:15

  مقتل خوانی كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 18:30

  آشنایی با اساتید حوزه تالیف كاری از گروه كتاب

 • 19:00

  مشروح اخبار

 • 19:15

  اذان مغرب: 19:21 موذن: استاد حسینعلی شریف

 • 19:45

  زندگانی امام سجاد(ع) طباطبایی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین

 • 20:15

  گفتگو با هنرمندان كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 20:45

  ویژه شهادت امام سجاد(ع) كاری از گروه تولید و تامین

 • 21:30

  نقد و بررسی كتاب بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

 • 22:00

  شرحی بر مثنوی مولوی غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

 • 22:55

  گفتگو و گزارش

 • 23:00

  داستان های عرفانی محمود شالویی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

 • 23:30

  گفتگو با اساتید پیشكسوت رادیویی كاری از گروه ادب و هنر