نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 00:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 00:30

  خودتان را چگونه و با چه شیوه‌هایی ارزیابی می‌كنید؟ چگونه متوجه اشتباه‌های خود می‌شوید؟ ارتباط تلفنی با دكتر وحید صادقی(روانشناس سلامت)

 • 02:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 02:35

  مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 02:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 02:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:05

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:15

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:20

  باید و نبایدهای تغذیه ای در بیماران كلیوی با حضور دكتر حسین ایمانی(دكترای تغذیه)

 • 04:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:55

  ویژه برنامه اذان صبح اذان صبح: 5:17 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی

 • 05:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:35

  بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:15

  سبك زندگی سالم و ورزش ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی

 • 06:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:35

  بخشش و گذشت، حتی كودكانه ارتباط تلفنی با خانم دكتر سهیلا خزاعی(عضو كمیته سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشكی)

 • 06:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 07:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 07:05

  چقدر باید كالری روزانه با توجه به وزن‌تون دریافت كنید؟ ارتباط تلفنی با دكتر رضایی(دكترای تغذیه)

 • 08:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:30

  دردهای پاشنه با حضور دكتر الیاس پور(متخصص طب فیزیكی)

 • 09:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:05

  بررسی وضعیت سرویس های درون شهری و برون شهری با حضور دكتر مجید عبدالهی(مدیركل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری و دهیاری های كشور)

 • 09:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:00

  افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:20

  وقتی از همسرم آزرده خاطرم به او بگویم یا صبر كنم تا به مرور زمان فراموش كنم؟ با حضور دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

 • 11:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 11:40

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان ظهر: 11:50 مؤذن: شریف

 • 12:10

  گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس با حضور آقای حبیب زاده(امدادگر)

 • 12:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:30

  نظارت بر سرویس های بهداشتی بین شهری با حضور دكتر جنیدی(رئیس مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت) و آقای غلامعلی صادقی لاریجانی(دبیر اتحادیه رستوران های بین راهی كشور)

 • 13:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:15

  عوارض دیابت در سالمندی با حضور خانم دكتر شیما رئیسی(متخصص طب سالمندی)

 • 13:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:30

  گسترش ایمن سازی واكسیناسیون به بالای 97 درصد با حضور دكتر گویا(رئیس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت)

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:05

  آیا در سبك ارتباطی منفعلانه می‌توان ارتباطی موثر با دیگران برقرار كرد؟ با حضور دكتر فرشاد شیبانی(روانشناس بالینی)

 • 14:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  مراقبت های اولیه و پیشگیری از بیماری های دهان با حضور دكتر رضا یزدانی(متخصص بیماری های دهان)

 • 16:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:05

  مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:30

  آیا پرخاشگری از مشخصات دوران نوجوانی است؟ با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس و مشاور نوجوان)

 • 16:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:00

  قدردان باشیم با حضور خانم دكتر ناظمی(روانشناس) اذان مغرب: 17:15 مؤذن: جواد پناهی

 • 18:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 18:50

  بررسی جدیدترین دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:10

  اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

 • 20:00

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

 • 21:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:05

  قصه های كودكانه- كی از همه قوی تره؟ شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:20

  لحن كلام، نشانه‌ای كه در ارتباط نقش دارد با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

 • 21:30

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:10

  بررسی موردی بیماری های ریه ارتباط تلفنی با دكتر اصلانی(فوق تخصص ریه)

 • 23:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+