نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 مهر 1399
روز قبل
 • 03:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 03:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:15

  ویژه برنامه اذان صبح اذان صبح: 04:35 مؤذن: ابوزید

 • 04:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:50

  بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:10

  پرسش و پاسخ درباره بیماری ها شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:15

  سبك زندگی سالم و ورزش ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی

 • 06:30

  شما چقدر نرخ ارز و سكه رو دنبال می كنید؟!(بر هم خوردن آرامش روان) شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:05

  حفظ زبان و نگارش فارسی با حضور آقای حسین‌علی رحیمی(عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دكتر مصطفی فروتن(رفتار شناس) و خانم دكتر طاهره جولانی(زبانشناس)

 • 08:15

  خودمراقبتی از قلب در كرونا با حضور دكتر محمدعلی اكبرزاده(متخصص قلب و فلوشیپ الكتروفیزیولوژی)

 • 09:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:10

  تامین سلامت و نگهداری از سالمندان با حضور دكتر احمد دلبری(دكتری تخصصی سالمندشناسی) و ارتباط تلفنی با آقای مهدی عیسی زاده(رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) و دكتر محسن شتی(رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت)

 • 09:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:05

  افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:30

  توجه به زیبایی های زندگی روزمره با توجه به تغییر فصل در خانواده با حضور دكتر اصغرنژاد(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

 • 11:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 11:40

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان ظهر: 11:54 مؤذن: محمدپور

 • 12:10

  گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس با حضور دكتر بشارتی(امدادگر)

 • 12:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:30

  مشكلات آموزش ناشنوایان در كرونا ارتباط تلفنی با دكتر سیدجواد حسینی(رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی) و دكتر مهدی قبادی(رئیس كانون ناشنوایان ایران)

 • 13:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:15

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:30

  آرد برنج و فرآورده های آن با حضور خانم دكتر نجمه مظهری(دكترای صنایع غذایی)

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:05

  وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترك می‌كند. با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

 • 14:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  مراقبت های دوران بارداری در پاندمی كرونا با حضور خانم دكتر سلیمانی(متخصص پریناتولوژی)

 • 16:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:30

  مدیریت منابع با حضور خانم دكتر ندا نوری(روانشناس)

 • 16:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:15

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:30

  راه های مراقبت و حفظ سلامت گوش اذان مغرب: 18:07 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی

 • 19:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:10

  محصول غذایی برنج از كاشت تا برداشت با حضور دكتر بهمن امیری لاریجانی(دكترای تخصصی زراعت)

 • 20:00

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

 • 21:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:10

  قصه های كودكانه شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:30

  مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:45

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:10

  طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی اراك شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+