نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 13 تیر 1401
روز قبل
 • 03:50

  ویژه اذانگاهی اذان صبح: 4:08

 • 04:30

  گفتگو با امدادگران دوران دفاع مقدس شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:55

  آشنایی با راههای پیشگیری و درمان در حوزه سلامت جسم و روشهای صحیح تغذیه ای شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:40

  مهارت های زندگی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  آغاز برنامه های رادیو سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:15

  سبك زندگی سالم و ورزش ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی

 • 06:30

  بین موجودی كارت تون و چیزی كه می خواید بخرید چقد اختلافه؟ شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:00

  اخبارحوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:15

  مراقبت های تابستانه پوست با حضور دكتر احسانی(متخصص پوست)

 • 09:00

  تولید نرم افزارو سخت افزارمیز هوشمند تشریح ارتباط تلفنی با دكتر مهدی محجوب (مدیرعامل پیشگامان فناوری تریتا)

 • 09:10

  مشاركت ملی  در مدیریت مصرف آب ارتباط تلفنی با مهندس محمدرضا بختیاری( مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران) و مهندس رضا روزه گیر(كارشناس نظارت بر اجرای طرحهای زودبازده شركت مدیریت منابع آب ایران)

 • 09:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:00

  آخرین رویداد های علمی در حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:05

  ارتقاء سطح دانش عمومی در خصوص سلامت جسم و بهداشت عمومی در قالب مسابقه شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

 • 10:30

  همسرم با بچه ها زیاد كلنجار می رود با حضور دكتر اصغر نژاد روان شناس اخبار سلامت: 11:00

 • 11:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 11:40

  مهارت های زندگی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 11:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:00

  ترخیص ذرت های آلوده ارتباط تلفنی با آقای صاحب حجتی( عضو هیئت مدیره و قائم مقام سازمان اموال تملیكی) و آقای وحید خدرویسی (سرپرست دفتر بازرسی و عملكرد گمرك)

 • 12:40

  گفتگو با امدادگران دوران دفاع مقدس شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:55

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان ظهر: 13:09

 • 13:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:30

  مضرات مصرف گوشت های آلوده آشنا شویم ارتباط تلفنی با خانم دكتر رقیه سكوتی فر (دكترای بهداشت مواد غذایی)

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:05

  ارتباط نحوه‌ی كاركرد مغز با رنج های روانی كه تحمل می‌كنیم چیست؟ با حضور دكتر حافظ باجغلی روانپزشك

 • 14:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  وبا با حضور دكتر ایلاد علوی(متخصص عفونی)

 • 16:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:05

  مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی، دانش سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:30

  در ارتباط با نوجوانان از درِ قدرت وارد نشویم(جنگ قدرت مانع ارتباط موثر با نوجوان) با حضور خانم دكتر سایناز مودت(روانشناس كودك و نوجوان)

 • 16:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:00

  بهبود رابطه زوجین شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:30

  آخرین باری كه چكاپ دادید چه زمان بود ارتباط تلفنی با دكتر الچیان (متخصص داخلی)

 • 19:00

  اخبار حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:15

  آموزش مهارت های زندگی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:30

  سبك تغذیه سالم شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 20:00

  سند ملی بیماری های نادر ارتباط تلفنی با دكتر حمید رضا ادراكی ( مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر) و دكتر مهرداد الهامی ( معاون دفتر تخصصی سازمان بیمه سلامت)

 • 20:30

  تحلیل و بررسی اخبار حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ اذان مغرب: 20:45

 • 21:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:10

  لیوان غمگین شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:30

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:05

  برنامه ای تخصصی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:45

  نمایش درحوزه سلامت روان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+