نمایش تقویم

روز بعد
پنج شنبه 01 فروردین 1398
روز قبل
 • 05:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:05

  معرفی كتاب تفاوت های دختر و پسر و راه و رسم خواستگاری، نویسنده: محمدرضا ایزدپور با حضور خانم سارا منصفی(روانشناس)

 • 05:20

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:25

  معرفی نخبگان در عرصه سلامت با حضور دكتر محمدرضا منصوری(متخصص چشم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

 • 05:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:15

  سبك زندگی سالم و ورزش ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی

 • 06:30

  روش های نگهداری غذا در سفر با حضور خانم دكتر نجمه مظهری(دكترای صنایع غذایی)

 • 07:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 07:20

  همسر من پرخاشگر است با حضور دكتر اصغرنژاد(روانشناس)

 • 08:30

  بررسی وضعیت جاده ها ارتباط تلفنی با كارشناسان راهداری و مسؤلان شهری

 • 09:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:15

  در مسیر تربیت و آموزش جنسی فرزندان با حضور خانم دكتر عفت السادات مرقاتی‌خوئی(رفتار شناس جنسی) و دكتر علی آذین(پزشكی اجتماعی و فلوشیپ پزشكی جنسی)

 • 10:00

  سال جدید و آرزوهای متفاوت(روز آرزو كردن) شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 11:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:00

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان ظهر: 12:12 مؤذن: سعیدیان

 • 12:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:35

  آیتم رفتار در سلامت: همكاری و همیاری افراد در سفر ارتباط تلفنی با دكتر حجت عرفانیان پور(مشاور و مدرس دانشگاه)

 • 13:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:15

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:25

  اصلاح الگوی تغذیه ای در ایام نوروزی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:10

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:45

  سالمندان چه نكاتی را باید در دید و بازدیدها و مهمانی های عید نوروز باید رعایت كنند؟ با حضور دكتر فدایی وطن(متخصص سالمندان)

 • 14:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  انواع خال ها با حضور دكتر تباعی(متخصص پوست و مو)

 • 16:00

  به نظر شما فعالیت های بدنی نیاز به هزینه های زیادی دارد؟ ارتباط تلفنی با خانم دكتر مریم ابوالحسنی(متخصص پزشكی ورزشی)

 • 16:30

  شیوه مناسب جایزه دادن به فرزندان با حضور خانم دكتر ندا نوری(روانشناس)

 • 17:00

  چگونه در تبادل اطلاعات در خانواده به تفاهم برسیم؟ اذان مغرب: 18:35 مؤذن: حسنی كارگر

 • 19:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:30

  معرفی جاذبه های گردشگری ایران زمین با حضور آقای مسعود رضاپور(كارشناس گردشگری)

 • 19:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:45

  بررسی ابعاد مختلف سلامت در حرف و مشاغل متفاوت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 20:00

  یك سبد سلامتی با دارچین با حضور دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)

 • 20:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:00

  قصه های كودكانه- آموزش كمك كردن شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:15

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:20

  ازدواج با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس)

 • 21:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:50

  بررسی دستاوردهای حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:10

  بررسی و تحلیل روانشناختی فیلم با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

 • 23:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:10

  حفظ محیط زیست و حذف رسید كاغذی خرید با حضور مهندس محمد فریدی(دانشجوی دكتری محیط زیست، محیط بان و رئیس اداره محیط زیست دماوند)

 • 23:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:45

  بررسی ابعاد مختلف سلامت در حرف و مشاغل متفاوت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+