نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 28 شهریور 1400
روز قبل
 • 01:00

 • 02:00

  اذان صبح: 05:26- موذن: استاد شهید محسن حاجی حسنی كارگر

 • 06:00

 • 07:00

 • 07:10

 • 07:15

 • 08:55

 • 09:00

 • 10:00

 • 11:30

 • 12:00

 • 12:55

  اذان ظهر: 12:58- موذن: استاد صبحدل

 • 13:00

  والیبال ایران-ژاپن

 • 16:00

 • 17:00

 • 18:30

  اذان مغرب : 19:24- موذن : استاد محمدحسین ابوزید

 • 20:00

  تاتنهام-چلسی

 • 22:00

 • 23:15

  فوتبال یوونتوس-آث میلان