نمایش تقویم

روز بعد
جمعه 30 شهریور 1397
روز قبل
 • 03:50

 • 04:40

  هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • 04:50

 • 05:15

  ویژه برنامه اذان صبح اذان صبح: 05:27- موذن: استاد ابوزید

 • 06:00

 • 07:00

 • 07:10

 • 08:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 08:05

 • 09:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 09:05

 • 10:00

  رأس هر ساعت، تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 10:05

 • 11:00

  رأس هر ساعت، تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 11:05

 • 12:00

  رأس هر ساعت، تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 12:05

 • 12:30

  توجه و نگاه ویژه به اخلاقیات در ورزش

 • 12:45

  ویژه اذان ظهر اذان ظهر: 12:57- موذن: استاد پناهی

 • 13:00

 • 13:05

  این برنامه به بررسی اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد.

 • 13:30

  این برنامه به بررسی ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا اختصاص دارد.

 • 14:00

  رأس هر ساعت، تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 14:05

  این برنامه به بررسی كتاب های ورزشی اختصاص دارد.

 • 14:30

 • 14:55

 • 15:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 15:05

 • 15:55

  نگاه طنزآمیز به اتفاق های ورزشی روز

 • 16:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 16:05

  با حضور خسرو والی زاده(كارشناس ورزشی)

 • 17:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 17:05

  برنامه عصرگاهی جمعه رادیو ورزش كه در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی اجرا می شود.

 • 18:00

  راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 18:05

  برنامه عصرگاهی جمعه رادیو ورزش كه در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی اجرا می شود.

 • 19:00

  رأس هر ساعت، تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید. كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • 19:05

  لیگ برتر فوتبال سپاهان-فولاد اذان مغرب: 19:21- موذن: استاد طوخی

 • 21:30

 • 23:00

  بررسی وضعیت فدراسیون بدمینتون با حضور محمدرضا پوریا(رئیس فدراسیون) بهادر زكی زاده(سرمربی)

 • 23:30

 • 23:45