نمایش تقویم

روز بعد
پنج شنبه 01 فروردین 1398
روز قبل
 • 04:15

 • 05:20

 • 05:35

 • 06:00

  سرود ملی، ذكر روز و سلام صبحگاهی

 • 06:05

 • 06:10

 • 07:00

 • 07:10

 • 07:15

 • 07:45

 • 07:50

 • 08:00

 • 08:55

 • 09:00

 • 09:05

  ویژه برنامه گپ گفت ورزشی در نوروز 98

 • 11:45

  معرفی برنامه ها

 • 12:00

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان صبح: 12:12 موذن: استاد غلوش

 • 12:30

 • 13:00

 • 13:30

 • 13:45

 • 14:00

 • 14:30

 • 14:35

 • 15:00

 • 16:00

 • 16:55

 • 17:00

 • 17:05

  اذان مغرب: 18:35 موذن: استاد موذن زاده

 • 18:50

 • 19:00

 • 19:30

 • 19:55

 • 20:00

 • 20:55

 • 21:00