نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 07 بهمن 1399
روز قبل
 • 01:00

 • 02:30

  كرونا

 • 03:00

 • 03:55

 • 04:00

  اذان صبح: 05:42- موذن: استاد محمدپور

 • 06:00

  ترغیب و تشویق مردم به ورزش همگانی

 • 07:00

 • 07:10

  برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • 08:30

 • 08:55

 • 09:00

  تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • 10:00

  اتفاقات ورزشی 24 ساعت گذشته ایران و جهان

 • 11:00

  موضوعات شاد ورزشی با رویكرد ارتقای فضای نشاط و بهجت آفرینی

 • 11:50

 • 12:15

  اذان ظهر: 12:17- موذن: استاد غفاری

 • 13:00

  پزشكی-ورزشی

 • 13:30

 • 13:45

 • 14:00

  تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • 14:30

 • 15:00

  تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • 16:00

  تحلیل آخرین اخبار دنیای فوتبال ایران و جهان

 • 17:00

  گپ و گفت عصرگاهی مخاطبان شبكه در فضای طنز و سرگرمی اذان مغرب: 17:45- موذن: استاد سبزعلی

 • 18:30

 • 20:00

  مسابقه هیجان انگیز رادیو ورزش

 • 21:00

 • 22:00

 • 23:00

  اینترمیلان-آث میلان