نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 07 بهمن 1399
روز قبل
 • 01:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 02:45

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 02:46

  تعریف استاندارد كالاهای ایران

 • 03:04

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 03:05

  طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

 • 03:59

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 04:00

  خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی

 • 04:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 04:56

  بحث پیرامون مباحث مذهبی و مهدویت گفت و گو با كارشناسان مذهبی

 • 05:20

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 05:25

  اذان صبح: 5:42 موذن: آقای جواد رفیعی

 • 05:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:05

  آنونس معرفی برنامه ها

 • 06:20

  گزیده ای از صحبتهای حاج قاسم سلیمانی

 • 06:25

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:30

  اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان گفتگو با كارشناس اقتصادی

 • 07:50

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • 07:55

  توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)

 • 08:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 08:05

  به نظر شما آیا می توان با اضطراب و استرس كنار آمد؟ گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

 • 08:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 09:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 09:05

  در ماه چقدر هزینه اینترنت میدهید؟ صرف چه كارهایی میشود و چقدر برایتان سود داشته است؟ گفت و گو با مردم و كارشناسان اقتصادی و روانشناسان

 • 09:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 10:00

  پخش اخبار روز اقتصادی

 • 10:10

  مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار گفت و گو با كارشناس اقتصادی

 • 11:20

  آنونس معرفی برنامه ها شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 11:30

  گزارشی مستند از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر مستند گزارشی

 • 11:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 12:00

  اذانگاهی: 12:17 موذن: استاد محمدحسین سبزعلی- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

 • 12:45

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 12:55

  تحلیل بازار شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:00

  پخش اخبار اقتصادی روز شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:05

  راهكارهایی پیرامون كسب موفقیت های اقتصادی گفتگو با كارشناسان اقتصادی و كسب و كار

 • 13:30

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:35

  كمك به ارتقاء بهره وری در صنعت دام و طیور با معرفی نمونه های موفق و ارائه راهكارهای كارشناسی

 • 13:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 14:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 14:05

  مسابقه جذاب، شنیدنی و تعاملی با رویكرد اقتصادی

 • 14:45

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 14:50

  گزیده ای از صحبتهای حاج قاسم سلیمانی

 • 14:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 15:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 15:05

  مسابقه رادیویی میدون و رقابت مقدماتی كارآفرینان به منظور كسب حداكثر امتیازات و راهیابی به برنامه تلویزیونی میدون شبكه 3 سیما

 • 15:55

  تحلیل بازار

 • 16:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 16:05

  واردات انبوه چراغ خودرو به كشور با وجود بهترین تولیدكننده ها چراغ خودرو در مشهد و اصفهان گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

 • 16:50

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:55

  توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری

 • 17:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 17:05

  اذان مغرب: 17:45 موذن: دكتر حسین كرمی- شما در اطرافتان كسی را دارید كه مدام موفقیت های اقتصادیش را به رخ شما بكشد و از خودش تعریف كند؟ بنظر شما همنشینی با چنین افرادی چه فایده و ضرری دارد؟

 • 18:35

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 18:36

  تعریف استاندارد كالاهای ایران

 • 18:55

  تحلیل بازار شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 19:00

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 19:05

  مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

 • 19:55

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 20:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 20:05

  نقش گمرك در جهش تولید كارشناس: مهدی میر اشرفی(معاون وزیر و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران)

 • 21:00

  پخش اخبار اقتصادی روز

 • 21:04

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 21:05

  خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی

 • 21:55

  معرفی كتاب های حوزه موفقیت

 • 22:00

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 22:05

  معرفی كسب و كارها و كارآفرینان گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان