نمایش تقویم

روز بعد
پنج شنبه 01 فروردین 1398
روز قبل
 • 05:30

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:05

  كسب رزق و روزی حلال گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 06:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:30

  ویژه عید گردشكری روستایی كارشناس: مجید ارمنده(گردشگر)

 • 06:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 07:00

  برگزاری جشنواره گل های داوودی در باغ گیاه شناسی ملی ایران كارشناس: مهندس محمدكاظم عراقی(مشاور رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور)

 • 07:55

  توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)

 • 08:00

  فرصت ها و مزیت های اقتصادی در مناطق آزاد كارشناس: دكتر اكبر افتخاری(معاون تولید صادرات و فن آوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد)

 • 08:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 09:00

  مجله نوروزی، پرداختن به رفتارهای اقتصادی از جمله رفتار نو شدن گفت و گو با كارشناس اقتصادی

 • 09:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 10:00

  مجله نوروزی بهاری و ویژه برنامه نوروزی، پخش موسیقی های محلی و سنتی مراكز مختلف ایران، خبررسانی و اخبار روز اقتصادی اذان ظهر: 12:12 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی- گفت و گو با كارشناسان و صاحبنظران ارشد اقتصادی نظام

 • 12:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:00

  بررسی مصوبات بودجه 98- بخش دوم كارشناس: خادمی(عضو كمیسیون انرژی مجلس) و صفاری نطنزی(عضو كمیسیون امنیت مجلس)

 • 13:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:30

  جنبه های اقتصادی پرورش شتر مرغ كارشناس: دكتر نورالله نیكخواه(پرورش دهنده، دامپزشك و استاد دانشگاه) و عباد نوروزی(پرورش دهنده)

 • 13:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 14:00

  آئین ها و اساطیر نوروزی در فرهنگ ایرانی – سفره هفت سین و عیدی دادن و باورهای اساطیری ایرانیان كارشناس: هوشنگ جاوید(پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام) و التفات داوود بیگی(خواننده اهل زنجان)

 • 14:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 15:00

 • 15:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 15:30

  ویژه عید گردشكری روستایی كارشناس: مجید ارمنده(گردشگر)

 • 15:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:00

  تبیین شعار سال 98- انعكاس اخبار جاده و راه در ایام نوروز- انعكاس اخبار هواشناسی كشور- معرفی كتب منتخب اقتصادی) اذان مغرب: 18:34 موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی- كارشناس: علی شاه حسینی(مشاور و مدرس كسب و كار)، علی طهرانبند(پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ عامه)، محمدرضا دهدست(كارشناس مذهبی)، دكتر ساسان شاه ویسی(كارشناس اقتصادی) و جلال ذكایی(كارشناس حوزه نشر)

 • 18:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 19:00

  فرازی از خطبه های نهج البلاغه گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 19:30

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 20:00

  مدیریت كسب و كار در حوزه تولید محصولات حفاظت فردی(دستكش های صنعتی كار) كارشناس: مسیح كریمیان(كارشناس مدیریت كسب و كار)، مسعود نصیرزاده(تولیدكننده دستكش های صنعتی كار)، خان نجمه باقدرت( كارشناس ارشد MBA) و حسین طهمورث(دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

 • 20:25

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 20:30

  مباحثی پیرامون آبزی و آبزی پروری

 • 20:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 21:00

  مجله نوروزی، پرداختن به رفتارهای اقتصادی از جمله رفتار نو شدن گفت و گو با كارشناس اقتصادی

 • 21:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك:98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 22:00

  بررسی نقش مضامین عاشورایی در رونق تولید و عرضه كتاب در حوزه ادبیات داستانی كارشناس: میرشمس الدین فلاح هاشمی(نویسنده در حوزه ادبیات با مضامین عاشورایی)

 • 22:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 23:00

  مجله نوروزی بهاری و ویژه برنامه نوروزی، پخش موسیقی های محلی و سنتی مراكز مختلف ایران، خبررسانی و اخبار روز اقتصادی گفت و گو با كارشناسان و صاحب نظران ارشد اقتصادی نظام