نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 01 اردیبهشت 1398
روز قبل
 • 04:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 05:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 05:30

  وضعیت راه ها و زیرساخت‌ها در روستاهای استان خراسان شمالی كارشناس: علی توافقی(مدیركل روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی)

 • 06:00

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:05

  كسب رزق و روزی حلال گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 06:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:30

  ویژه برنامه میلاد با سعادت آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 07:55

  توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)

 • 08:00

  منتورینگ و نقش آن بر توسعه كسب و كار كارشناس: جلیل خاوندكار(كارشناس كارآفرینی و مدرس دانشگاه)

 • 08:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 09:00

  اگر همین امروز بخواهید یك خانواده نیازمند رو خوشحال كنید چه كاری انجام می دهید؟

 • 09:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 10:00

  پتو كارشناس: مهندس مجید نیكو(نائب رئیس كمیته پتو و عضو انجمن نساجی ایران)

 • 10:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 11:00

  مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار گفت و گو با كارشناس اقتصادی

 • 11:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 12:00

  آموزش ها در خصوص صادرات كالا(برندسازی، بسته بندی و ...) گفت و گو با كارشناس اقتصادی مسلط بر امور صادرات

 • 12:44

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 12:45

  اذان ظهر: 13:03، موذن: استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی- بحث پیرامون احكام شرعی گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 13:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:30

  آشنایی با اجزا زنجیره تامین محصولات دامی و پروتئینی كارشناس: كیوان استیری(عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع نهاده های دام و طیور كشور)

 • 13:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 14:00

  تبیین متن سند راهبردی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور كارشناس: مهندس محمد كاشی(مشاور در فناوری اطلاعات و ارتباطات) و تورج كاظمی(رئیس پلیس فتای تهران)

 • 14:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 15:00

  شناخت ظرفیت های كارآفرینی در صنایع كوچك

 • 15:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:00

 • 16:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:30

  كارآفرینی و صادرات- كارآفرینانی كه به صادرات محصولات خود رسیده اند كارشناس: علی محمد كوه كن(صادركننده)

 • 16:55

  توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری

 • 17:00

  وظایف منتظران در دوره انتظار از منظر اقتصادی كارشناس: روح الله فیضی(استاد حوزه)

 • 18:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 18:30

  روستای پرور كارشناس: محمدامین خراسانی(عضو هیئت علمی دانشكده جغرافیای دانشگاه تهران)

 • 18:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 19:00

  ویژه برنامه میلاد با سعادت آخرین منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) اذان مغرب: 20:01 موذن: استاد كریم منصوری- گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 20:04

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 20:05

  تاثیر اقتصادی حقوقی كسب و كار بر رونق تولید كارشناس: سعید باقری(عضو هیئت مدیره كانون وكلای ایران)

 • 20:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 21:00

  صنایع های‌تك چیست و برای توسعه و حمایت آن چه باید كرد؟

 • 21:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 22:00

  حضور فیلم های ایرانی در بازارهای جهانی كارشناس: علیرضا شجاع نوری(مدیر نشست‌های علمی سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر)، وحید اسفندیاری(مدیر سابق فروشهای ایرانی به خارج از كشور) و محمد نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس جمهور)

 • 22:59

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك:98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 23:00

  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها