نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 00:55

 • 01:00

 • 01:55

 • 02:00

 • 02:55

 • 03:00

 • 03:30

  ویژه سحر های ماه مبارك رمضان، اذان صبح : 4:31، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • 05:00

 • 05:55

 • 06:00

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:05

  نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد در سال 1401 از اخبار حوزه نفت و پترو شیمی گرفته تا بودجه سال آینده و نوسانات ارزی مروری بر خبرهای اقتصادی سال 1401 و نگاهی به برنامه های توسعه در كشور

 • 07:00

  ویژه ایام ماه مبارك رمضان

 • 07:30

  برنامه با محوریت موضوعی بیان دستاوردهای كشور در حوزه های صنعتی، علمی و اقتصادی در قالب مستند

 • 07:55

 • 08:00

  مسابقه ای شاد و مفرح برای ایام نوروز

 • 08:50

 • 08:55

 • 09:00

  برنامه ای با محوریت معرفی شركت های دانش بنیان، دستاورد های ملی و ظرفیت های اقتصادی آن ها

 • 09:20

 • 09:30

 • 09:45

 • 10:00

  برنامه ای تركیبی نمایشی با محوریت: گفت و گوی كارشناسی با محوریت توسعه كسب و كارها در سال جدید

 • 12:00

  اذان ظهر: 12:09، موذن: استاد حسین صبحدل

 • 12:25

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • 12:30

 • 12:45

 • 12:50

 • 12:55

 • 13:00

  تبیین شعار سال بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

 • 13:55

 • 14:00

  نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد در سال 1401از اخبار حوزه نفت و پترو شیمی گرفته تا بودجه سال آینده و نوسانات ارزی

 • 14:55

 • 15:00

  بررسی مسائل اقتصادی كشور در قالب پرونده به صورت مستند گزارشی (منتخب)

 • 15:25

 • 15:40

  انتخاب رشته تحصیلی مناسب هر فرد با توجه به علائق و بازار كار رشته تحصیلی مورد نظر

 • 16:05

 • 16:50

 • 16:55

 • 17:00

  ویژه برنامه ماه مبارك رمضان ویژگیهای بانك اسلامی

 • 17:30

 • 17:45

  شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+

 • 17:55

 • 18:00

  ویژه برنامه افطار ماه مبارك رمضان، اذان مغرب : 18:41، موذن: شیخ محمد حسین ابوزید

 • 20:00

  مسابقه ای شاد و مفرح برای ایام نوروز

 • 20:50

  آموزش سواد مالی به كودكان و نوجوانان

 • 21:00

 • 21:05

 • 22:00

 • 22:05

 • 23:00

  نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد در سال 1401از اخبار حوزه نفت و پترو شیمی گرفته تا بودجه سال آینده و نوسانات ارزی

 • 23:55