نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 30 بهمن 1398
روز قبل
 • 02:00

 • 04:00

  فرازی از خطبه های نهج البلاغه گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 04:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 04:30

  كارآفرینی در روستای حصار زیرك‌

 • 04:54

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 04:55

  اذان صبح: 05:24 موذن: استاد مرحوم شهید محسن حاجی حسنی كارگر

 • 05:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:05

  بحث پیرامون مباحث مذهبی گفت و گو با كارشناس مذهبی

 • 06:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 06:30

  اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان كارشناس: حسین بردباریزدی(كارشناس خبری) و پویا امینان(كارشناس خبری)

 • 08:20

  توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)

 • 08:30

  اگر در زمان ازدواج دو انتخاب داشته باشید 1.سهیم شدن برابر با همسر در همه مال و داراییها بعد از 5 سال زندگی مشترك 2.تعیین مبلغ مهریه به میزان كل داراییهای مرد كدوم رو انتخاب می كنید؟ كارشناس: فرهاد بیات(وكیل پایه یك دادگستری و مدرس حقوق كسب و كار دانشگاه تهران)

 • 09:44

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 09:45

  بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (حسادت) در قالب طنز

 • 10:00

  پخش اخبار روز

 • 10:10

  مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار گفت و گو با كارشناس اقتصادی

 • 10:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 11:00

  تولید ماشین آلات صنایع غذایی گفت و گو با تولیدكننده در این حوزه

 • 11:54

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 11:55

  اذان ظهر: 12:18، موذن: استاد مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

 • 12:24

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 12:25

  نمایش اقتصادی

 • 12:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:05

  بحث پیرامون كاركرد تعامل بین فرهنگ و پیشرفت اقتصادی

 • 13:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 13:30

 • 13:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 14:05

 • 14:55

  پخش اخبار روز

 • 15:05

  ظرفیت های نظام بانكی كشور برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی كارشناس: مرتضی ربیع زاده(كارشناس بانكی) و مرتضی افقه(كارشناس اقتصادی)

 • 15:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:05

  بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (مهریه) در قالب طنز

 • 16:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 16:30

  كارافرینی در كشت گیاهان دارویی

 • 16:55

  توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری

 • 17:05

  اذان مغرب: 18:06، موذن: استاد كریم منصوری-

 • 18:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 19:00

  مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

 • 19:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 20:00

 • 20:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 21:05

  میزان مشاركتهای اجتماعی و سیاسی مردم در رویدادهای مختلف در این 41 سال كارشناس: حسین كاشانی پور(مدیركل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی)

 • 22:00

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 22:05

 • 22:29

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 22:30

  بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (مهریه) در قالب طنز

 • 22:55

  سایت اینترنتی شبكه: Radioeghtesad.irib.ir شماره پیامك:98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+ شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

 • 23:05

  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان