نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 04 مهر 1396
روز قبل
 • 02:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام، اذان صبح: 4:32 شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

 • 06:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

 • 10:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام، اذان ظهر: 11:56 شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

 • 14:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

 • 18:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام، اذان مغرب: 18:13 شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

 • 22:00

  پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام شماره پیامك شبكه آوا: 300009350 سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir