نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 02:00

  آزاد پس از چهار سال دوری از ایران به روستای زادگاهش آهار بر میگردد او دلتنگ روستا و اهالی و در این بین بیشتر دلتنگ موسی موذن روستا در دوران بچگی اش است اما موسی میلی به دیدن او ندارد و... كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهین نثری، علی میلانی نویسنده: لیدا شیرمرد

 • 03:00

  رضا پسر كوچك تاجر سرشناس بازار، ربوده میشود. ربایندگان مبلغ زیادی پول میخواهند و... كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: مهرخ افضلی، محمد پورحسن نویسنده: حسین یعقوبی

 • 03:30

  بر اساس داستان های هزار و یك شب كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

 • 04:00

  كامبیز مدیر امور مالی شركتی است. به تازگی رئیس شركت تغییر و برای خود قوانین تازه ای را تعیین كرده است. به مرور اتفاقاتی بین كامبیز و مدیر جدید می افتد و... كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهین نثری، علی زرینی نویسنده: سهیلا خدادادی

 • 04:30

  اذان: 04:45 موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی برنامه اذانگاهی

 • 05:05

 • 05:20

 • 05:30

  علی، كیوان و خانم نوید سه مستاجر مغازه های آقای جلیلوند مجبور به تخلیه مغازه ها میشوند و علی تصمیم میگیرد از برادر همسرش كمك بگیرد و... كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: امیر منوچهری، نازنین مهیمنی نویسنده: الهام نظری

 • 06:00

 • 06:30

  زندگینامه شهید مهدی نوروزی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: رویا فلاحی نویسنده: منصوره قنادیان

 • 07:00

 • 07:15

  كامبیز مدیر امور مالی شركتی است. به تازگی رئیس شركت تغییر و برای خود قوانین تازه ای را تعیین كرده است. به مرور اتفاقاتی بین كامبیز و مدیر جدید می افتد و... كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهین نثری، علی زرینی نویسنده: سهیلا خدادادی

 • 07:45

 • 08:00

  رله از رادیو ایران

 • 08:45

 • 09:00

  برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: فاطمه اسحاق تبار

 • 11:00

 • 11:15

  علی، كیوان و خانم نوید سه مستاجر مغازه های آقای جلیلوند مجبور به تخلیه مغازه ها میشوند و علی تصمیم میگیرد از برادر همسرش كمك بگیرد و... كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: امیر منوچهری، نازنین مهیمنی نویسنده: الهام نظری

 • 11:45

 • 12:00

  اذان: 12:12 موذن: مرحوم محمد غفاری برنامه اذانگاهی

 • 12:30

 • 12:45

  زندگینامه شهید سید مصطفی موسوی(جوان ترین شهید حرم) گوینده: محمد رضاعلی نویسنده: سمانه خاكبازان

 • 13:15

 • 13:30

  پدر و دختری كاتب از رم تا ایران تا بلاد دور از امام علی (ع) و معاویه می نویسند و... كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، محمد رضاعلی نویسنده: سعید تشكری

 • 14:00

  رله از رادیو ایران

 • 14:45

 • 15:00

  برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر تهیه كننده: شهرام زین العابدین گوینده: نگین خواجه نصیر

 • 17:00

 • 17:15

  خانم زمانی پرستار بیمارستان است. همراه یكی از بیمارها، از او خواستگاری میكند، اما وقتی جواب منفی میشنود این موضوع را نمی پذیرد و... كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: سعیده فرضی، محمد آقامحمدی نویسنده: گلناز اژدری پاك

 • 17:45

 • 18:00

 • 18:15

  اذان: 18:34 موذن: مرحوم محمد آقاتی برنامه اذانگاهی

 • 18:45

  آزاد پس از چهار سال دوری از ایران به روستای زادگاهش آهار بر میگردد او دلتنگ روستا و اهالی و در این بین بیشتر دلتنگ موسی موذن روستا در دوران بچگی اش است اما موسی میلی به دیدن او ندارد و... كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهین نثری، علی میلانی نویسنده: لیدا شیرمرد

 • 19:15

  زندگینامه شهید مهدی نوروزی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: رویا فلاحی نویسنده: منصوره قنادیان

 • 19:45

 • 20:00

  خانواده بهاره برای زندگی میخواهند به خارج از كشور بروند. بهاره و همسرش هومن مخالف اینكار هستند ولی پدر بهاره قبول نكرده و... كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: علی زرینی، صفا آقاجانی نویسنده: یاسمن شكرگزار

 • 20:30

  پروین مدام در حال تمیز كردن خانه است و همه فكر میكنند او وسواس است تا اینكه اتفاقی می افتد و دلیل وسواسی بودنش مشخص می شود... كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: شمسی صادقی، رضا عمرانی نویسنده: پویان غفاری

 • 21:00

  بر اساس داستان های هزار و یك شب كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

 • 21:30

  كامبیز مدیر امور مالی شركتی است. به تازگی رئیس شركت تغییر و برای خود قوانین تازه ای را تعیین كرده است. به مرور اتفاقاتی بین كامبیز و مدیر جدید می افتد و... كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهین نثری، علی زرینی نویسنده: سهیلا خدادادی

 • 22:00

  زندگینامه شهید مهدی نوروزی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: رویا فلاحی نویسنده: منصوره قنادیان

 • 22:30

  كامبیز مدیر امور مالی شركتی است. به تازگی رئیس شركت تغییر و برای خود قوانین تازه ای را تعیین كرده است. به مرور اتفاقاتی بین كامبیز و مدیر جدید می افتد و... كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: مهین نثری، علی زرینی نویسنده: سهیلا خدادادی

 • 23:00

  ویژه برنامه تحویل سال تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: فاطمه اسحاق تبار، امیر زنده دلان