نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 00:00

 • 00:45

 • 01:00

  هادی سعادت افسر مبارزه با مواد مخدر است و مدتی روی یك پرونده قاچاقچی كار می كند. تا اینكه اتفاقی می افتد و خواهرش موضوعی را با او در میان میگذارد... كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مهدی طهماسبی، مهرخ افضلی نویسنده: مرضیه بامیری

 • 01:30

  زندگینامه پهلوان اصغر نجار كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: شهین نجف زاده، محمد آقامحمدی نویسنده: علی عباسی

 • 02:00

  سینا ماه های پایانی خدمت را میگذراند او به یكی از ایست های بازرسی به جنوب فارس آمده و وظیفه كشف اجناس قاچاقی كه از این محل عبور می كنند را بر عهده دارد و... كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: نورالدین جوادیان، محسن بهرامی نویسنده: هاجر كوشكی

 • 02:30

  ستوان كه به تازگی درجه گرفته و از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شده برای اولین ماموریت راهی دژ باستانی میشود و... كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مینا شجاع، احمد شمس آصف تنظیم برای رادیو: عباس شادروان

 • 03:00

  خرمگسی كه روایتگر سبك زندگی ادم ها و دنیای مجازی آنها است... كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر زنده دلان، شیما جانقربان نویسنده: سید حسن حسینی

 • 03:30

  با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی

 • 04:30

 • 04:40

 • 04:55

  اذان: 05:17 موذن: مرحوم حسین صبحدل برنامه اذانگاهی

 • 05:30

  سروان پارسا افسر تحقیق اداره آگاهی همراه دستیارش راهی بیمارستان میشوند تا پیگیر مرگ مشكوك دختری به نام فلامك شوند آنها متوجه میشوند دخترك بعد از خوردن چند قرص رگ دستش را زده و... كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: امیر منوچهری، صفا آقاجانی نویسنده: مجید دیندار

 • 06:00

 • 06:30

  مستندی داستانی درباره مبارزات تقی رفیع زاده علیه رژیم شاه در نوجوانی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: اصغر فكور

 • 07:00

 • 07:15

  خرمگسی كه روایتگر سبك زندگی ادم ها و دنیای مجازی آنها است... كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر زنده دلان، شیما جانقربان نویسنده: سید حسن حسینی

 • 07:45

 • 08:00

  رله از رادیو ایران

 • 08:45

 • 09:00

  برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: نازنین مهیمنی

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:30

  اذان: 11:50 موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش برنامه اذانگاهی

 • 12:00

  با قتل زن جوانی سروان محرابی و همكارش رسولی مامور رسیدگی پرونده شدند و در همان تحقیقات اولیه مشخص شد قتل با برنامه ریزی انتخاب شده و... كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: اكبر مولایی، محسن بهرامی نویسنده: داوود نقلانی

 • 12:30

 • 12:45

  قصه ای درباره جنگ، جنگ انسان با طبیعت و جنگ انسان با تمناهای نفس تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: مهدی نمینی مقدم نویسنده: جواد افهمی

 • 13:15

 • 13:30

  هادی سعادت افسر مبارزه با مواد مخدر است و مدتی روی یك پرونده قاچاقچی كار می كند. تا اینكه اتفاقی می افتد و خواهرش موضوعی را با او در میان میگذارد... كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مهدی طهماسبی، مهرخ افضلی نویسنده: مرضیه بامیری

 • 14:00

  رله از رادیو ایران

 • 14:45

 • 15:15

  زندگینامه پیامبر اسلام (ص) از آشنایی با حضرت خدیجه تا وفات ایشان. كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رحمان باقریان، مهین فردنوا نویسنده: محمد محمودی

 • 15:45

 • 16:00

  سینا ماه های پایانی خدمت را میگذراند او به یكی از ایست های بازرسی به جنوب فارس آمده و وظیفه كشف اجناس قاچاقی كه از این محل عبور می كنند را بر عهده دارد و... كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: نورالدین جوادیان، محسن بهرامی نویسنده: هاجر كوشكی

 • 16:30

  ستوان كه به تازگی درجه گرفته و از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شده برای اولین ماموریت راهی دژ باستانی میشود و... كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مینا شجاع، احمد شمس آصف تنظیم برای رادیو: عباس شادروان

 • 17:00

  اذان: 17:15 موذن: حسین علی شریف برنامه اذانگاهی

 • 17:30

 • 17:45

 • 18:00

  قصه ای درباره جنگ، جنگ انسان با طبیعت و جنگ انسان با تمناهای نفس تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: مهدی نمینی مقدم نویسنده: جواد افهمی

 • 18:30

 • 18:45

  سروان پارسا افسر تحقیق اداره آگاهی همراه دستیارش راهی بیمارستان میشوند تا پیگیر مرگ مشكوك دختری به نام فلامك شوند آنها متوجه میشوند دخترك بعد از خوردن چند قرص رگ دستش را زده و... كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: امیر منوچهری، صفا آقاجانی نویسنده: مجید دیندار

 • 19:15

  مستندی داستانی درباره مبارزات تقی رفیع زاده علیه رژیم شاه در نوجوانی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: اصغر فكور

 • 19:45

 • 20:00

  هادی سعادت افسر مبارزه با مواد مخدر است و مدتی روی یك پرونده قاچاقچی كار می كند. تا اینكه اتفاقی می افتد و خواهرش موضوعی را با او در میان میگذارد... كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مهدی طهماسبی، مهرخ افضلی نویسنده: مرضیه بامیری

 • 20:30

  سینا ماه های پایانی خدمت را میگذراند او به یكی از ایست های بازرسی به جنوب فارس آمده و وظیفه كشف اجناس قاچاقی كه از این محل عبور می كنند را بر عهده دارد و... كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: نورالدین جوادیان، محسن بهرامی نویسنده: هاجر كوشكی

 • 21:00

  با درام نویسان معاصر ایران با هدف معرفی فعالیت‌های درام نویسان ایرانی در آیتم‌های گفت‌وگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه‌نویسی است كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی

 • 22:00

  مستندی داستانی درباره مبارزات تقی رفیع زاده علیه رژیم شاه در نوجوانی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: اصغر فكور

 • 22:30

 • 22:45

  خرمگسی كه روایتگر سبك زندگی ادم ها و دنیای مجازی آنها است... كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: امیر زنده دلان، شیما جانقربان نویسنده: سید حسن حسینی

 • 23:15

 • 23:30

  با قتل زن جوانی سروان محرابی و همكارش رسولی مامور رسیدگی پرونده شدند و در همان تحقیقات اولیه مشخص شد قتل با برنامه ریزی انتخاب شده و... كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: اكبر مولایی، محسن بهرامی نویسنده: داوود نقلانی