نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 06:00

  ترتیل آیت الكرسی، سرود جمهوری اسلامی، آرم برنامه پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:10

  گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز فارسی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:30

  اخبار جالب و شنیدنی ایران و جهان از نگاه طنز- پزشكی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:45

  زنگ انشاهای متنوع و طنزگونه در قالب نمایش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 07:00

  آیتم های مختلف طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 07:55

  صدای مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 08:00

  برنامه صبحگاهی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:00

  مسابقه طنز رادیویی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:20

  صدای مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:25

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:30

  خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:00

  مسابقه حضوری با موضوع اجراهای طنز رادیویی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:30

  اذان ظهر: 11:50- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:00

  خاطرات طنز دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:10

  مسابقه اطلاعات سینمایی و هنری پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:30

  گفتگو طنز با خردسالان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:40

  صدای مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:45

  حوادث شیرین تاریخی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:00

  برنامه ای با آیتم های نمایشی طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:15

  گفتگوی خیالی هنرمندان جهان در قالب نمایش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:30

  نگاه طنز به برنامه های خاطره انگیز رادیو پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 14:00

  مسابقه طنز تلفنی و میدانی با مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 14:20

  داستان كوتاه پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 14:30

  مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 15:15

  مسابقه نمایشی بصورت طنز در قالب نمایش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 15:30

  پخش ترانه های درخواستی مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 17:00

  اذان مغرب: 17:15- موذن: عبدالحسن محمدپور پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 17:45

  معرفی طنزپردازان ایران و جهان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 18:00

  برنامه شاد عصرگاهی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 19:30

  معرفی شاعران معاصر پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:00

  معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:15

  تاریخچه اشیا به طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:30

  طنزهای ورزشی و اجتماعی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:00

  ضرب المثل های ایرانی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:15

  داستان های طنز جهان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:30

  گزیده ای از متون اشعار و حكایتهای شیرین فارسی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:50

  صدای مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:55

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 22:00