نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 04 مهر 1396
روز قبل
 • 06:00

  پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 06:10

  گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پند آموز فارسی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 06:30

  خاطرات هشت سال دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 06:45

  شعر عاشورایی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 07:00

  آیتم های مختلف پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862 رادیو صبا

 • 08:00

  خواندن پیامك های مخاطبان با اجرای محمد اوزی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 08:30

  مسابقه با موضوع دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 09:00

  آیتم های مختلف پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 10:00

  پخش ترانه پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 11:00

  دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 11:15

  موضوع: سهراب سپهری پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 11:35

  اذان ظهر: 11:56 موذن: استاد محمدجواد پناهی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 12:10

  پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 12:20

  خاطرات دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 12:30

  طیبه خانم مهمانی دارد كه شوهرش به علت تصادف در زندان به سر میبرد..... پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 12:45

  شعر عاشورایی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 13:00

  موضوع: ادبیات كهن ایران پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 13:30

  شعر و غزل خوانی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 13:45

  معرفی مسجد سلطان پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 14:00

  مسابقه شعرخوانی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 14:45

  گفتگو با پیرغلام دكتر سیدقاسم مهدی(هندی) پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 15:00

  شهید مدافع علی اصغر شیردل پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 15:30

  گفتگو با رضا كیانیان(بازیگر) پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 16:00

  عملیات انتقام پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 16:30

  موضوع: داستان خواجه بوعلی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 17:00

  موضوع: نقاله خوانی عاشورایی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 17:45

  اذان مغرب: 18:13- موذن: حسینعلی شریف پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 18:30

  معرفی مسجد جمكران پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 18:45

  داستان خرید خونه ای كه با ماجراهای زیادی روبرو شده و در آخر وقف هیئت امام حسین (ع) می شود. پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 19:00

  پخش ترانه پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 20:00

  زندگینامه شهید حسن خرازی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 20:30

  رسیدن امام حسین (ع) به سرزمین كربلا و ملاقات با امام حسین(ع) پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 21:00

  موضوع: روز عبداله بن الحسن؛ نقش و وظیفه عزادار امام حسین(ع) پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 21:40

  گزیده ای از متون، اشعار و حكایت های پندآموز ادبیات فارسی پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862

 • 22:00