نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 07 بهمن 1399
روز قبل
 • 01:45

  طرح وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا با حضور دكتر قاسم تبریزی(كارشناس تاریخ معاصر)

 • 01:55

  روایتی از یادداشت های اسدالله علم با حضور ماهر(تهیه كننده) و جواد منصوری(كارشناس مجری)

 • 02:00

  ویژه انقلاب اسلامی ایران رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 02:30

  بررسی اتفاقات ایران در دوران پهلوی اول و دوم با حضور طهرانبند(تهیه كننده) و حقانی(كارشناس مجری)

 • 03:00

  بررسی ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران با حضور ماهر(تهیه كننده)

 • 03:55

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 04:00

  تاریخ نگاری انقلاب اسلامی با حضور طهرانبند(تهیه كننده) و منصوری(كارشناس مجری)

 • 04:30

  خاطرات ملك بانو یا حضور ایزدیار(تهیه كننده)، خانم دانشمند(نویسنده)، برهانی مند(سردبیر) و پیشگر(كارگردان)

 • 05:00

  اذان صبح به افق تهران: 5:42 با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده) و دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

 • 05:55

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 06:10

  سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 06:15

  معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی با حضور خانم بابایی(تهیه كننده و نویسنده) و قاضی زاده هاشمی(گوینده)

 • 06:20

  وصیت نامه شهدا با استناد به قرآن كریم با حضور خانم قنبری(تهیه كننده) و قدیریان(گوینده)

 • 06:30

  دستاوردهای انقلاب با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، همت مومیوند(گوینده)، یوسفی مقدم(نویسنده و پژوهشگر) و خانم صدیقی(گزارشگر)

 • 07:00

  مجله صبحگاهی با حضور محمودزاده(تهیه كننده)

 • 08:20

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 08:25

  روایتی از یادداشت های اسدالله علم با حضور ماهر(تهیه كننده) و جواد منصوری(كارشناس مجری)

 • 08:30

  مدافعان سلامت با حضور خانم بابایی(تهیه كننده و نویسنده)، خانم مبلغ حسینی(گوینده) و خانم وحدت(گزارشگر)

 • 09:00

  شاخصه های انقلابی گری با حضور خانم شعار(تهیه كننده)، خانم نصیری(كارشناس مجری)، بارانی(گوینده) و دكتر محمدنبی آقاتقی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل راهبردی و رسانه)

 • 09:45

  بررسی و تحلیل زوایای پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی با حضور ماهر(تهیه كننده) و معتضد(كارشناس مجری)

 • 10:00

  ویژه انقلاب اسلامی با حضور ستوده(تهیه كننده)

 • 11:25

  نگاهی به دستاوردهای كشور در حوزه های مختلف با حضور مظفری(تهیه كننده)

 • 11:30

  مسابقه بر محور انقلاب با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، عبیری(گوینده) و یوسفی(نویسنده)

 • 12:00

  اذان ظهر به افق تهران: 12:17 با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده) و رحیمی(گوینده)

 • 12:30

  پهلوی به روایت اهالی دربار با حضور یوسفی مقدم(تهیه كننده)، پر(گوینده) و سلیمانی(آیتم ساز)

 • 12:55

  معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی با حضور خانم بابایی(تهیه كننده و نویسنده) و قاضی زاده هاشمی(گوینده)

 • 13:00

  ویژه انقلاب اسلامی رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 13:50

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 13:55

  مصاحبه با كارگزاران دربار پهلوی با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، امیدی(گوینده) و دكتر عبدالمجید مجیدی(از درباریان)

 • 14:00

  نگاهی به زندگی اشرف پهلوی از تولد تا مرگ با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)

 • 14:40

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 14:45

  بازخوانی اسناد لانه جاسوسی با حضور خانم غفاری مقدسی(تهیه كننده)، خانم نصرآبادی(گوینده) و دكتر حسن رحیم پورازغدی(پژوهشگر، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 • 15:00

  ویژه انقلاب اسلامی با حضور دهنوی(تهیه كننده)

 • 17:00

  ویژه انقلاب اسلامی رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 17:25

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 17:30

  اذان مغرب به افق تهران: 17:44 رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 18:00

  ویژه انقلاب اسلامی ایران با حضور بخشایش(تهیه كننده)

 • 19:50

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 20:00

  ویژه انقلاب اسلامی رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 21:00

  بررسی و تبیین نفوذ فردی و جریانی دشمنان در جریان انقلاب اسلامی از ابتدا تاكنون با حضور ماهر(تهیه كننده)، جعفروند(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گوینده)، خانم رضایی(نویسنده) و دكتر علیرضا داوودی(كارشناس رسانه)

 • 21:45

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی

 • 22:00

  مستندی از دوران پهلوی اول و دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی با حضور خانم حافظی(تهیه كننده) و طهماسب(گوینده)

 • 22:30

  ویژه انقلاب اسلامی ایران با حضور سلطانی(تهیه كننده)

 • 23:55

  میان برنامه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی