نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 مهر 1399
روز قبل
 • 02:55

  بحث حق الناس، بی دقتی در درست انجام دادن امور مصداق حق الناس است با حضور خانم فتحی(تهیه كننده)، همائی(گوینده) و دكتر بابامرادی(روانشناس)

 • 03:57

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 04:00

  پخش زنده مناظره كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا جو بایدن و ترامپ با حضور عابدین(تهیه كننده) و كوشكی(گوینده)

 • 06:29

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 06:30

  مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، محمدی(كارشناس مجری)، خانم حسن پور(گوینده آیتم) و دكتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد(پژوهشگر نمونه، محقق برتر نانو فناوری، مخترع، استاد رشته مهندسی دانشكده علم و مواد دانشگاه صنعتی شریف) و ارتباط تلفنی با خانم زهرا عبداللهی(همسر دكتر صدرنژاد)

 • 06:57

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 07:00

  مجله تحلیلی خبری با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، خانم شعار(آیتم ساز و گوینده آیتم)

 • 08:25

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 08:30

  اپلیكیشن های ضد فرهنگی در قلب فضای مجازی با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)، خانم الهام خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، روح الله مومن نسب(رئیس مركز آموزش سواد فضای مجازی)، دكتر سینا تفنگچی(كارشناس فضای مجازی، دكترای علوم ارتباطات و متخصص فناوریهای نوین) و ارتباط تلفنی با سید علیرضا آل داوود(پژوهشگر فضای مجازی) و دكتر سید احسان قاضی زاده هاشمی(نماینده مجلس)

 • 09:23

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 09:30

  كیاسمای شنوایی و شرایط حفظ شنوایی مطلوب، ویژه روز جهانی ناشنوایان با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، حسینی لواسانی(كارشناس مجری)، خانم ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم) و ارتباط تلفنی با خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم سودابه كامران(كارشناس بخش تجربه جهانی)، دكتر ابراهیم رزم پا(متخصص و جراح گوش و حلق و بینی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران و فلوشیپ جراحی سر و گردن از آمریكا) و خانم شبنم طوفانی(كارشناس بخش نقطه سرخط)

 • 09:59

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

 • 10:00

  سواد مالی، سواد مالی و بورس با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده و آیتم ساز)، نجف(كارشناس مجری)، خانم نصرآبادی(گوینده آیتم)، خانم صدیقی(گزارشگر)، خانم محسن زاده(آیتم ساز)، دكتر كمیل رودی(مدیر آكادمی هوش مالی، پژوهشگر، نویسنده و مدرس در حوزه سواد مالی) و محمد یوسف امین داور(مدیر سرمایه گذاری یك شركت دانش بنیان)

 • 10:47

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 10:55

  سالروز شهادت نوجوان فلسطینی محمد الدوره با حضور ماهر(تهیه كننده) و طاهری(گوینده)

 • 11:00

  اعتراض ثالث اجرایی در رویه قضایی با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، حسینی امامی(كارشناس مجری)، دكتر مجید جعفری(قاضی و رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران)

 • 11:47

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 11:48

  اذان ظهر به افق تهران: 11:54، موذن: شیخ محمد طوخی رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 12:00

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 12:01

  مجله تحلیلی خبری رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 13:00

  موضوع همبستگی با كودكان مظلوم فلسطین با حضور خانم هدیه لو(تهیه كننده)، یوسفی(نویسنده)، خانم تقی ملا(گوینده) و دكتر هانی زاده(كارشناس مسائل فلسطین)

 • 13:20

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 13:25

  معرفی مساجد، معرفی مساجد به لحاظ قدمت و معماری، مسجد جامع ملارد با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده) و محمدرضا حسن بیگی(پژوهشگر تهران شناسی)

 • 13:30

  با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده آیتم)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)، خانم الهام خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)،

 • 14:29

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 14:30

  با حضور سلطانی(تهیه كننده)، عباسی(گوینده آیتم)

 • 15:40

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 15:55

  حكایت های گلستان سعدی با حضور صفری(تهیه كننده) و استاد مهدی امین فروغی(پژوهشگر، نویسنده و مولف)

 • 16:00

  با حضورخانم پرندآور(تهیه كننده)

 • 17:10

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 17:25

  تفسیر قرآن كریم، جز 20 سوره مباركه عنكبوت آیه 13 با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، حجت الاسلام محسن قرائتی(مدرس قرآن)

 • 17:30

  با حضور ماهر(تهیه كننده)، طاهری(گوینده آیتم)

 • 18:01

  اذان مغرب به افق تهران: 18:07، موذن: محمدحسین سعیدیان رادیو گفت و گو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 18:13

  با حضور ماهر(تهیه كننده)، طاهری(گوینده آیتم)

 • 18:45

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 18:50

  داستانهای پند آموز ادبیات كهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی با حضور آذرنیا(تهیه كننده)، پیشگر(كارگردان)، قبادی فر(افكتور)، اسماعیل بختیاری، عبدالعلی كمالی، شهریار حمزه یان، سعید سلطانی، مهرداد مهماندوست، علی میلانی و خانم فریبا متخصص(بازیگران)

 • 19:00

  مجله تحلیلی خبری رادیو گفت و گو صدای اندیشه ها، پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 19:59

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 20:00

  با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، مافی(كارشناس مجری)

 • 20:59

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها پیامك 98300001035+ تلفن گویا 982127861035+

 • 21:00

  با حضور احمدی(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)

 • 21:59

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+

 • 22:00

  با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده اخبار فضای مجازی)، سید آقایی(گوینده آیتم)، خانم اسدی(گزارشگر)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)

 • 23:55

  میان برنامه رادیو گفت‌وگو صدای اندیشه ها، پیامك: 98300001035+ تلفن گویا: 982127861035+